Dashiki/ Addis Abeba – tous accro au tenue traditionnelle africaine.